Dokumenty


Prohlášení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel


Dotazník o krevní srážlivosti před plánovaným operačním výkonem


Nesouhlas s povinným očkováním


Rozhodnutí o ošetřování člena rodiny z důvodu karantény

https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-tiskopisu-pro-zadost-o-osetrovne-pri-narizeni-karanteny-diteti-nebo-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let